ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560
หมวด  1 ข้อความทั่วไป
หมวด  2 การซื้อหรือจ้าง
หมวด  3 งานจ้างที่ปรึกษา
หมวด  4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หมวด  5 การทําสัญญาและหลักประกัน
หมวด  6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หมวด  7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมวด  8 การทิ้งงาน
หมวด  9 การบริหารพัสดุ
หมวด  10 การร้องเรียน
Picture

Picture

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 link หลัก ไฟล์ .pdf จำนวน 72 หน้า ขนาด 482KB
Picture

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 link สำรอง ไฟล์ .pdf จำนวน 72 หน้า ขนาด 482KB

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *