วิวัฒนาการระเบียบการพัสดุ

วิวัฒนาการระเบียบการพัสดุ

ประกาศตั้งกรมพัสดุแห่งชาติ
ประกาศตั้งกรรมการอำนวยการ และเลขานุการกรรมการ กรมการพัสดุแห่งชาติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2498

• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2498
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4)
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2502
• ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2503
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2505
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2505
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2507
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2510

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2499
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2502
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2502
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2503
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2505
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2507
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2509

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
• แก้คำผิด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531

ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2521

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่ดำเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.2527

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552

การจัดหาุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 21 มกราคม 2547
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *